ABC-rt is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kindertherapeuten Rosmalen. Adres: Nieuwstraat 1a, Rosmalen.
Vanuit bestaande praktijken wordt expertise gedeeld op het gebied van:

  • kinderfysiotherapie
  • logopedie
  • orthopedagogie
  • psychologie
  • psychomotorische therapie (pmt)
  • remedial teaching (rt)

Remedial teaching, leerbegeleiding en ondersteuning
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op het gebied van leren, gedrag of welbevinden? Als gediplomeerd remedial teacher bied ik maatwerkbegeleiding aan kinderen in primair en voortgezet onderwijs.

Meer dan bijles
Remedial teaching is meer dan alleen bijles. Remedial teaching is specifieke hulp en begeleiding op maat bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes. Dit kan gaan om het behandelen van hardnekkige leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Maar ook minder complexe problemen, zoals een tijdelijke leerachterstand, kunnen worden verholpen door bijvoorbeeld pre-teaching.

Plezier in leren en zelfvertrouwen
Naast de focus op leerproblemen besteed ik ook aandacht aan plezier in leren, de mindset en de unieke talenten en kwaliteiten van uw kind. We kijken samen hoe we deze kunnen inzetten om de vaardigheden te verbeteren. Zo wordt niet alleen de leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt.

Coaching met paarden
Ook behoort coaching met behulp van paarden tot de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden door middel van bewustwording van gedrag. Coaching met paarden is nog in ontwikkeling.

Over mij
In 1996 rondde ik de PABO af en sinds 1998 werk ik in het onderwijs. Naast mijn rol als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs, heb ik verschillende andere functies vervuld, zoals trainer voor sociaal-emotionele ontwikkeling en docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.

In 2014 behaalde ik de Master SEN en ben ik als remedial teacher gaan werken op verschillende scholen. Momenteel werk ik parttime op het Beatrix College in Tilburg en heb ik mijn eigen praktijk in Rosmalen, waar ik kinderen begeleid met diverse problematieken.

Informatie over vergoedingen bij dyslexie is te vinden op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/onderwijs-en-zorg/leerproblemen-dyslexie

Coaching met paarden: In ontwikkeling. 

Voor meer algemene informatie over coaching met paarden: https://www.v-pcn.nl/leden-v-pcn/